ABOUT US

บริษัท อะตอมเทคโนโลยี เทรดดิ้ง จำกัด  ชื่อย่อว่า อะตอม เทคฯ (ATOM Tech) เรานำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า ภายใต้สโลแกนว่า Life Of Security "เราอยากให้ทุกท่าน มีความปลอดภัยที่ดีที่สุด" ภายใต้สโลแกนนี้ทางบริษัทฯ จะถือนำเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ โดยเราได้เลือกคัดสรรเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทั้งการทดสอบก่อนจำหน่ายเพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าที่มีคุณภาพ ,คุ้มค่าราคาที่จ่ายไป ,การบริการหลังการขายจริง และการเปลี่ยนสินค้าภายใต้เงื่อนไขการประกัน ทั้งหมดนี้เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด ATOM Tech ถือเป็นอีกองค์กรหนึ่งในเครือ iSee Group ที่มีบุคลากรที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ในด้านการติดตั้ง ออกแบบและจำหน่ายสินค้าระบบรักษาความปลอดภัยและระบบสื่อสารแบบครบวงจร มีที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถครอบคลุมไปในเขตจังหวัดใกล้เคียง ,จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง โดย ATOM Tech เป็นตัวแทนและเป็น Partner กับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ บริษัทนำเข้า และสำนักงานตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมากมาย หลากหลายผลิตภัณฑ์ ที่จะคอยช่วยสนับสนุนการจำหน่าย การออกแบบและติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับประเภทเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย โดยคนรุ่นใหม่ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ ในการสรรหาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมผนวกกับการบริหารจัดการ ที่เน้นผลิตภัณฑ์คุณภาพ และการบริการเพื่อให้เข้าถึงใจของลูกค้า ซึ่งถือได้ว่าแทบครบวงจรในตลาดด้านสินค้าเทคโนโลยีในภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้กับวิสัยทัศน์ที่ว่า
“เราจะสรรหา ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเท่านั้น...ให้แก่ลูกค้า "
ATOM Tech มีความพร้อมและความชำนาญในด้านความรู้ ประสบการณ์ และพร้อมที่จะบริการทุกท่านอย่างสุดความสามารถ


 

 

Powered by MakeWebEasy.com