CCTV Surveillance System

การรวมกล้องวงจรปิดแต่ละ Site เพื่อรับ-ส่งมายังศูนย์เฝ้าระวัง (CCTV Surveillance System)

        ระบบการรวมกล้องเพื่อสร้างศูนย์เฝ้าระวัง โดยทางเรา บริษัท อะตอมเทคโนโลยี เทรดดิ้ง จำกัด นำมาเสนอมาจากประสบการณ์และการแชร์ข้อมูลประสบการณ์ที่เคยออกแบบและลงมือทำกันมาเท่านั้น  อาจจะไม่ถูกต้องที่สุดยังไงทางเรา "อะตอม เทคฯ" ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย  เราเพียงอยากนำเสนอข้อมูลง่ายที่ผู้ใช้ หรือคนที่สนใจได้รับรู้ง่าย ๆ จากประสบการณ์อีกด้านของเรา โดยทางเราได้แบ่งความจำเป็น ข้อดี-ข้อเสีย ของระบบเป็นข้อ ๆ ดังนี้ครับ

หน่วยงานที่จำเป็นในการทำระบบ CCTV Sueveillance System 

        โดยระบบนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อบางหน่วยงานที่ดูแล้วน่าจะเป็นในส่วนของทางภาครัฐ ที่มีเงินทุนสามารถลงทุนระบบได้คือค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าการติดตั้งกล้องวงจรปิดเองแน่นอน โดยหน่วยงานอาจจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น หน่วยงานตำรวจ หน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานปกครองหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการของระบบ CCTV Sueveillance System 

        คือการดึงสัญญาณกล้องของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น หน่วยงานตำรวจขอดึงภาพกล้องวงจรปิดของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องหรือเอกชน เพื่อส่งสัญญาณภาพมายังศูนย์เฝ้าระวังด้านความปลอดภัย ด้านอุบัติเหตุ ด้านการท่องเที่ยว หรือด้านอื่น ๆ ได้ พร้อมสั่งการได้อย่างทันถ่วงที โดยการการดึงสัญญาณภาพมีทั้งวิธีการดึงโดยใช้ระบบ Internet หรือ Fiber Optic หรือการส่งสัญญาณภาพด้วย Router 3G/4G/LTE  นั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณ ,การออกแบบ, และความจำเป็นที่จะต้องใช้งานและหน่วยงานจะต้องขออนุญาติต้นสังกัดเจ้าของกล้องวงจรปิดเพื่อให้เป็นสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน

         หรือกระนั้นหนึ่ง หน่วยงานด้านเอกชนอาทิเช่น เจ้าของปั๊มน้ำมันที่เป็นเจ้าของหลาย ๆ ปั๊ม ,ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารที่มีสาขา ,สำนักงานหรืออพฟิสที่มีหลายสาขา เป็นต้น ก็ยังสามารถทำได้ ก็คืออาจจะเป็นหน่วยงานที่อยากรวบรวมภาพแต่ละสาขาของตัวเองเข้ามาเพื่อสังเกตุการและเฝ้าระวังทั้งนี้งบประมาณจะมากหรือจะน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนของ Site และจำนวนกล้องที่จะดึงมาดู หากจำนวน Site และจำนวนกล้องยิ่งมากงบประมาณก็ยิ่งมาก และขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบอีกเหมือนกันว่าจะสามารถออกแบบให้ราคาไม่สูงแต่ทำงานมีประสิทธิภาพ  ที่สำคัญผู้ออกแบบต้องมีความรู้ทั้งเรื่อง อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ ,มีความรู้เรื่องระบบการดึงสัญญาณภาพ, มีการจัดการและบริการที่ดี  จึงจะทำให้ระบบนี้มีประสิทธิภาพในการทำงาน และการบริการ

ข้อดี 

   - ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอง

   - ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ในการเฝ้าระวัง หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

   - เกิดการทำงานการประสานงานระหว่างหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   - เกิดประโยชน์ต่อทรัพย์สิน ความปลอดภัย การติดตามจับกุม การเฝ้าสังเกตุการณ์ด้านความมั่นคงและการช่วยเหลือทางอุบัติเหตุต่าง ๆ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง ชุมชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้

ข้อเสีย

   - ระบบต้นทางล่มหรือเสียจะทำให้ศูนย์เฝ้าระวังไม่สามารถเรียกดูสัญญาณภาพได้

   - มีค่าใช้จ่ายในระยะยาวเช่น ค่า Internet (ทางเราขอเสนอแนะครับ ว่าหลายท่านอาจกังวลเรื่องค่า Internet ที่ยังมีราคาพอตัวจะต้องเสียทุกเดือน  แต่ทางเราคาดการณ์ว่า Internet จะมีแนวโน้มลดราคา และเพิ่มความเร็วขึ้นเนื่องจากปัจจุบันตลาดนี้ได้เติบโตและมีการแข่งขันที่สูงจึงทำให้ผู้บริโภคอย่างเรามีสิทธิเลือก  และผู้ให้บริการจะออกโปรโมชั่นกันตลอดทุกๆเดือนอีก และอีกวีธีทางเราควรติดตามและเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นของตัวเราเองอยู่เสมอ)

สนใจสอบถามกันเข้ามาได้ครับ...และขอขอบคุณที่อ่านและรับฟังประสบการณ์ของทางเราอีกด้านครับ
Powered by MakeWebEasy.com